Zaloguj się
Regulamin – Gorce Champion MTB 2017, 01-02.07.2017

1. Cel maratonu:

- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
- promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce.

2. Organizator:

 • Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,
 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
 • nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
 • strona internetowa; www;zamanagroup.pl
 • e-mail: biuro@MazoviaMTB.pl, tel. 533 005 212
 • tel. alarmowy podczas imprezy: 609 084 184

3. Program zawodów:


I dzień zawodów (sobota) 1 lipca 2017 r- jazda indywidualna na czas

Waksmund,, Turbacz Time Trial

Baza zawodów; Waksmund;g. Nowy Targ na terenie Szkoły Podstawowej
- godz. 11.00-15.00 - zapisy w biurze zawodów i odbiór pakietów startowych
- godz. 13.50 - odprawa techniczna przed jazdą indywidualna na czas
- godz. 14.00 - start pierwszego zawodnika do jazdy indywidualnej na czas na dystansie 12 km (Waksmund- Turbacz) według zgłoszeń w biurze zawodów
- godz. 17.30 – dekoracja w bazie zawodów zawodników Turbacz Time Trial

II dzień zawodów (niedziela) 2 lipca 2017 r. – maraton MTB

Łopuszna,, Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Maratonie MTB


Baza zawodów; Łopuszna g. Nowy Targ na terenie Szkoły Podstawowej
- godz. 9.00-11.00 - biuro zawodów
- godz. 10.00 - start maratonu dystans Pro na dystansie 68 km

- godz. 10.30- start maratonu dystans ½ Pro na dystansie 47 km
- godz. 10.45 – strat maratonu dystanse Fit na dystansie 25 km

- godz. 10.50- start dystansu Hobby na dystansie 8 km
- godz. 14.00 – dekoracje etapowa

- godz. 14.30- dekoracja Otwartych Mistrzostw Małopolski Maratonie MTB

- godz. 15.00- dekoracja generalna Gorce Champion MTB na dystansie Pro i ½ Pro

 1. Warunki uczestnictwa:


Uczestnikiem Jazdy indywidualnej na czas Turbacz Time Trial może być osoba, która ma powyżej 16 lat (rok urodzenia 2001 i starsi). Maraton MTB w Łopusznej to ogólnodostępna impreza rowerowa.Uczestnikiem Gorce Champion MTB (dalej „Maraton”)będzie osoba spełniająca następujące warunki.

a) Dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów

lub

 • zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem, na zasadach określonych w punkcie 6 regulaminu.

c) złoży Organizatorowi pisemne oświadczenie (samodzielnie bądź poprzez przedstawiciela ustawowego) zgodnie z treścią określoną w załączniku do niniejszego Regulaminu.

5. Opłaty

Pakiety startowe Gorce Champion MTB

120 zł – uczestnictwo w Gorce Champion MTB (koszt z numerem startowym), płatne do dnia 30 maja 2017

150 zł- uczestnictwo w Gorce Champion MTB (koszt z numerem startowym), płatne po 30 maja 2017

Opłaty za udział w maratonie MTB Łopuszna na dystansie Hobby i Fit:

30 zł – uczestnictwo w maratonie MTB Łopuszna na dystansie Hobby

70 zł – uczestnictwo w maratonie MTB Łopuszna na dystansie Fit, 1/2 pro, Pro

20 zł- numer startowy z czipem

Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za nie wykorzystane starty.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi

Faktury do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Opłata może być dokonana:

w formie gotówkowej w Kasie Biura Zawodów

lub

w formie przelewu na konto:

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak

ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę Gorce Champion MTB.

Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Oświadczenia

- Osoba pełnoletnia
- Osoba niepełnoletnia

 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
 • Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
 • Na dystansie Pro osoby poniżej 18 roku życia (rok urodzenia 1999 i młodsi) nie będą klasyfikowane.
 • Na dystansie ½ Pro osoby poniżej 16 roku życia (rok urodzenie 2001 i młodsi) nie będą klasyfikowane.
 • Na dystansie Hobby osoby powyżej 13 roku życia (rok urodzenia 2002 i starsi) nie będą klasyfikowane.

6. Świadczenia dla zawodników
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą
 • zestaw startowy (numer startowy, czip) dla uczestników Gorce Champion MTB
 • pamiątkowy medal dla osób, które opłaciły i ukończyły Gorce Champion MTB; Turbacz Time Trial i Otwarte Mistrzostwa Małopolski
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
 • serwis rowerowy na maratonie MTB
 • ubezpieczenie NNW
 • bufety na trasie maratonu dla dystansu Pro minimum 3, Na dystansie ½ Pro minimum 2 (woda, napoje izotoniczne, batony energetyczne, owoce)
 • ciepły posiłek regeneracyjny po maratonie
 • możliwość umycia roweru
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa dla uczestników Gorce Champion MTB
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS'a po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
 • wyniki online podczas maratonu w biurze zawodów
 • możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii i możliwości odtworzenia go w późniejszym czasie

W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

7. Maraton.
a) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora.
b) Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.
c) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 609 084 814) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
d) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
e) Zawodnik wycofujący się z udziału w imprezie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora w biurze zawodów lub dzwoniąc pod numer telefonu 609 084 184.
f) Zalecamy aby każdy z uczestników miał podczas maratonu telefon komórkowy z włączoną aplikację Cyklometru.

8. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą doganiać zawodników krótszego dystansu). Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do stromych i niebezpiecznych zjazdów, do wjazdu na drogi publiczne lub skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy i zejściem na piechotę podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych).

9. Kategorie.
Kategorie wiekowe na dystansach:

Dystans Pro Mężczyźni:
- kategoria GM1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsi)
- kategoria GM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria GM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria GM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria GM5- od 52 (rok urodzenia 1965 i starsi)

Dystans Pro Kobiety:
- kategoria Open

Dystans ½ Pro Mężczyźni:
- kategoria MM0- do 18 lat (rok urodzenia 1999 i młodsi)
- kategoria MM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1998- 1991)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1965- 1960)
- kategoria MM6- od 58 lat (rok urodzenia 1959 i starsi)

Dystans ½ Pro Kobiety:
- kategoria MK1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsze)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria MK3- od 37 lat (rok urodzenia 1980 i starsze)

Dystans Fit Mężczyźni:
- kategoria FM0- do 18 lat (rok urodzenia 1999 i młodsi)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1998- 1991)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1965- 1960)
- kategoria FM6- od 58 lat (rok urodzenia 1959 i starsi)

Dystans Fit Kobiety:
- kategoria FK1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsze)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria FK3- od 37 lat (rok urodzenia 1980 i starsze)

Dystans Hobby – Chłopcy

- Kategoria HM1- do lat 7 (rok ur. 2010 i młodsi)
- Kategoria HM2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2009- 2008)
- Kategoria HM3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2007-2006)
- Kategoria HM4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2005- 2004)

Dystans Hobby - Dziewczęta:

- Kategoria HK1- do lat 7 (rok ur. 2010 i młodsze)
- Kategoria HK2- od 8 do 9 lat (rok ur. 2009- 2008)
- Kategoria HK3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2007-2006)
- Kategoria HK4- od 12 do 13 lat (rok ur. 2005- 2004)


10. Klasyfikacja Gorce Champion MTB
W klasyfikacji generalnej Gorce Champion MTB zostaną sklasyfikowani zawodnicy z dystansów Pro i ½ Pro, którzy opłacili udział i ukończyli jazdę indywidualną na czas oraz maraton MTB. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w danych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę dwóch etapów (wynik końcowy liczony jest jako suma czasów osiągniętych przez zawodnika w jeździe indywidualnej na czas i maratonie MTB).


Prowadzone będą dwie klasyfikacje generalne:
1. Generalna ½ Pro – dla zawodników, którzy ukończyli jazdę indywidulaną na czas i maraton MTB na dystansie ½ Pro.

2. Generalna Pro- dla zawodników, którzy ukończyli jazdę indywidulaną na czas i maraton MTB na dystansie Pro.

Podczas jazdy indywidualnej na czas uwzględnione zostaną kategorie z dystansu ½ Pro.


11. Ruch drogowy.
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

12. Trofea i nagrody.
a) Na drugim etapie Maratonu MTB w kategoriach wiekowych i na poszczególnych dystansach, a w pierwszym etapie w jeździe indywidulanej na czas w kategorii Open zostaną wręczone trofea sportowe.
b) W klasyfikacji generalnej Gorce Champion MTB dekorowane będą pierwsze 3 osoby z każdej kategorii wiekowej.
c) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu zawodów. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.

13. Kary.
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
 • Dyskwalifikacja.

b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.

14. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie maratonu.

15. Protesty
a) Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 15:00 do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł.
b) Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: wyniki@MazoviaMTB.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu.

16. Informacje dodatkowe.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2015-12-06 POWRÓT

 

Zmiana godzin startu
Jedziemy w góry!
Czasówka na Turbacz
Połowa ceny, maksimum frajdy
Współpraca
Lokalni Patroni Medialni
Lokalni Patroni Medialni

O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu
Czy możemy Ci
w czymś pomóc???
Napisz do nas